Integritetspolicy

Bakgrund

EU:s nya allmänna dataskyddsförordning (GDPR – General Data Protection Regulation) börjar gälla den 25 maj 2018. Den syftar till att stärka säkerheten och skyddet för personuppgifter inom EU och ersätter det tidigare europeiska dataskyddsdirektivet och den svenska personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur vi som företag får behandla dina personuppgifter skärps.

Personliga data

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss och detta sker enbart vid förfrågan/beställning. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, postadress, e-postadress och telefonnummer.
Vi varken köper in eller säljer personuppgifter.

Din önskan att ta bort dina uppgifter

Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara pga administrativa eller legala skäl..
För att ta bort dina uppgifter: Maila till: info@medisun.se

Skäl för användning av dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i denna policy använder vi oss av våra intressen när det gäller att upprätthålla kundrelationer. Vi måste också av skatteskäl spara fakturor mm i 7 år.

Lagring och säkerhet

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan i ett låsbart arkiv (pappersform) samt i vårt administrativa datasystem. Säkerheten ska granskas regelbundet för att säkerställa vår integritetspolicy.

Dina rättigheter

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter.

Vi använder cookies för att du ska få bästa möjliga upplevelse när du besöker vår sajt